Sopimus avioeron varalta

Suomen avioliittolain kannalta puolisot voivat määrätä lain muotomääräykset täyttävällä avioehtosopimuksella siitä, rajataanko puolisoiden oikeutta toistensa avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen avioliiton päättyessä ja jos rajataan, miltä osin.

Avioliittolakia tulkiten avioehtosopimus onkin tarkoitettu ns. joko tai -sopimukseksi: kyseisen sopimusmuodon tarkoitus on määrätä nimenomaan … Lue lisää

Lasten vuoroasuminen

Avioero tai jo sen suunnittelu käynnistää tyypillisesti useammasta osa-alueesta koostuvan selvitystyön, joka pitää perinteisesti sisällään avioeron hakemiseen liittyvän asiakirjan lisäksi ainakin asumis- ja varallisuusjärjestelyistä sopimista. Tilanteissa, joissa perhe käsittää kahden aikuisen lisäksi muitakin osapuolia, kuten lapsia, tulee tyypillisesti kyseeseen myös … Lue lisää