Kilpailukieltosopimus

Kilpailukieltosopimus työsopimuslain 3 luvun 5 §:n mukaisesti

Työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä voidaan työsuhteen alkaessa tai sen aikana tehtävällä kilpailukieltosopimuksella rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa ensiksi mainitun Lue lisää

Takaisinottovelvollisuus – kenelle lisätöitä tarjotaan ensin?

Takaisinottovelvollisuus – pääperiaatteet

Takaisinottovelvollisuus on työsopimuslaissa työnantajalle asetettu velvollisuus. Takaisinottovelvollisuus velvoittaa työnantajaa, joka on irtisanonut työntekijän tuotannollisin tai taloudellisin perustein tai saneerauksen yhteydessä, tarjoamaan edelleen työtä hakevalle työntekijälleen työtä, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai … Lue lisää