Osituksen sovittelun edellytykset

Avioliiton päättyessä on jommankumman osapuolen vaatimuksesta toimitettava omaisuuden ositus, jos osapuolilla oli avioliittolain mukainen avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Mikäli osapuolet ovat ennen avioliiton päättymistä tehneet avioehtosopimuksen, jolla avio-oikeus on suljettu pois joko kokonaan tai osittain, avioliiton päättyessä avio-oikeudesta vapaan omaisuuden osalta … Lue lisää

Osituksen sovittelu

Avioliittolain lähtökohta

Puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden osittaminen tulee kyseeseen tilanteessa, jossa ositukselle on olemassa ositusperuste, eli puolison kuolema tai avioero. Puolisoilla tulee myös olla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Puolisoilla on avio-oikeus siihen omaisuuteen, jota ei ole poissuljettu avioehtosopimuksella avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. … Lue lisää

Pitääkö ositus tehdä avioerotilanteessa?

Avioliittolain lähtökohta

Avioliittolain mukaan omaisuuden ositus on toimitettava, kun avioeroa koskeva asia on vireillä, taikka kun avioliitto on purkautunut, jos puoliso tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii.

Jos puolisoilla on yhteistä omaisuutta, on omaisuus vaadittaessa jaettava omaisuuden osituksessa taikka erottelussa.… Lue lisää